HD İkinci El Makinalar

İkinci El Hemodiyaliz Makineleri

Diyaliz makinesi, böbrek yetmezliği olan hastaların belirli zamanlarda bağlanması gereken yapay böbrek makinesine verilen isimdir. Bu makinenin bir tüpü iki tüpten oluşmakta ve hastanın bileğindeki atardamara, diğeri ise toplardamara bağlanmaktadır. Tüpün içerisinde kanın düzenli akışını sağlayan iki adet pompa bulunmaktadır.

Sunulan cihazlar/ürünler, belirlenmiş endüstri normlarına uygun olarak, çağdaş tekniklerin yardımıyla kalite onaylı malzeme kullanılarak üretilmektedir. Sunulan cihazlarımız/ürünlerimiz, müşterilerin geniş ihtiyaçlarını belirli bir şekilde karşılamak için farklı özelliklerde sunulmaktadır.

Damarlardan çıkan tüpler, yarı geçirgen bir zarla kaplı başka bir tüpün içinde dolaşır. Bu büyük tüp, diyaliz adı verilen tuzlu bir çözeltinin bulunduğu bir kabın içinde durur. Birinci tüple hastanın kirli kanı alınır ve bu zararlı maddelerin uzaklaştırılması için diyaliz solüsyonundan geçirilir. Daha sonra temizlenen kan diğer tüple tekrar damarlandırılarak diyaliz işlemi tamamlanır. Hasta haftada 4 gün 3 saat diyaliz makinesinde tedavi edilmektedir. Ancak diyaliz makinesi kalıcı tedavi sağlamaz.